MOER MARKETING

U bent specialist in uw branche en Moer in marketing.

Moer Marketing ontleedt en vertaalt uw specialisme in een boodschap. Bij voorkeur ontwerpt Moer Marketing, in overleg met u, een totaalplan. Een marketingstrategie waarbij alle communicatieve uitingen logisch verband houden en aansluiten bij uw product(ie), organisatie en doelgroepen. Maar ook als u draagkracht zoekt voor een nieuwe koers, lijkt vast te zitten in middelmaat of feedback wenst op uw huidige communicatie, staan we bij.

Afhankelijk van het communicatievraagstuk, wordt een plan van aanpak opgesteld. Op deze manier houdt u grip op het verloop en wordt de boodschap gedragen door uw team. Ook kunt u gebruik blijven maken van uw vormgevers en wordt uw organisatie begeleid bij de verandering. Bijvoorbeeld door middel van presentaties en workshops om het communicatieplan te verankeren in uw organisatie.

Moer Marketing is gespecialiseerd in de vrijetijdssector. Oprichter Floris Blom heeft een speciale interesse voor de (kwaliteit)beleving van vrije tijd en de synergie tussen verschillende vormen van vermaak (horeca, kunst, cultuur, toerisme, events & media). Mensen zien vrije tijd nu eenmaal als een schaars goed en zijn dan ook geneigd het uitgaansaanbod te onderwerpen aan een intensieve waardevergelijking. Aanbieders zijn gebaat bij een sterk imago en een geloofwaardige berichtgeving.