WERKWIJZE

Open model in popup.

Laten we beginnen met een gesprek.

Naar aanleiding van het besproken communicatievraagstuk, wordt een plan van aanpak voorgelegd. Nevenstaand Moermodel is ontwikkeld voor de vertaling van merkenbouw naar de dagelijkse praktijk.

meten = weten = heten = kreten
Het Moermodel geeft globaal de fasen weer die in een strategisch communicatietraject worden doorlopen. Het bovenste reservoir van de zandloper is bestemd voor analyse en diagnose van het vraagstuk (meten).
De kruising geeft het moment van strategiekeuze aan (weten). De driehoek daaronder staat voor de uitwerking van strategie in concept en actieplan (heten). Aan de onderzijde bevinden zich de stakeholders en afnemers die worden geconfronteerd met het resultaat van het communicatieproces. Feedback (kreten) op dit ontvangst, vormt doorgaans zowel eind- als beginpunt van een traject.

Moer Marketing heeft een strategische kijk op veranderen. Als merkcommunicatie niet voldoende steunt op de eigen identiteit en merkpositie, leidt dit tot verassingen in de interne organisatie. Voor Moer Marketing is de uitdaging om in de dagelijkse praktijk een traject te ontwerpen waarin alle betrokkenen (‘zandkorrels’) meestromen. Door strategie en communicatie te baseren op aanwezige kwaliteiten en middelen.

Ook als Moer Marketing niet verantwoordelijk is gesteld voor het gehele communicatietraject, kan zij in de aanloop een rol van betekenis spelen. Als klankbord of bijvoorbeeld door middel van workshops, presentaties en brainstorms, op maat.