WERKWIJZE

Open model in popup.Communicatie beïnvloedt de perceptie van de werkelijkheid.

Kwestie is dat de werkelijkheid altijd enigszins verschilt van het imago, het zelfbeeld en de identiteit. Daarnaast kent een organisatie zelden één imago of eenduidig zelfbeeld. Moerstaal stelt zich ten doel de verschillen zo klein mogelijk te maken. Zowel intern als extern.

Een eerste stap in die richting is het in kaart brengen van de externe omgeving (concurrentieveld), de doelgroepen (consumentgedrag, mental preferences & klantwaarden), de organisatie en zijn producten (sterkte - zwakte & kansen - bedreigingen). Vervolgens bepaalt de discrepantie, tussen ‘ist & soll’, ‘visie & missie’ en ‘identiteit & imago’, de strategische discussie.

De workshop ‘Brand Identity’ maakt gebruik van vragenlijsten (customer made), prioriteitstellingen en stylesheets om inzicht te verwerven in de centrale waarden die vorm, inhoud en richting geven aan alle interne en externe communicatie. ‘Weten waar je staat’ versterkt de positie in een briefing of de overweging van een nieuw profiel, huisstijl, campagne of website.