WERKWIJZE

Open model in popup.

Vrije tijd is een schaars goed, dat goed moet zijn, vinden we. De wijze waarop we onze vrije tijd besteden, bepaalt in hoge mate wie we zijn. Wat ons raakt, smaakt en gelukkig maakt. Essenties van het goede leven. Facetten waarmee aanbieders van vrijetijdsbesteding zich graag associëren.

Consumentwaarden zoals deze, vormen het uitgangspunt voor de vaststelling van de gewenste marktpositie. De strategie bepaalt met welke boodschap die positie zal worden ingenomen. De bedrijfsidentiteit, de concurrentiepositie en de actuele marktontwikkelingen geven de richting aan.

Omdat klantrelaties (merkgedrag) vanzelfsprekend gebaseerd zijn op waarden die consumenten nastreven, is het doelgroepsegmentatie een absoluut vereiste voor publiekswerving in de vrijetijdssector. Doelgroepspecifieke media, middelen en product-markt-combinaties versterken uw positie en profiel.

Als de consument contact maakt is het wenselijk dat de gehanteerde positionering (merkidentiteit & consumentwaarden) overeenkomt met het gepercipieerde imago. Het feit dat iedere doelgroep andere behoeften heeft, geeft het belang aan van een weloverwogen, eenduidige èn dynamische propositie (merkstrategie). Een uniek en authentiek gezicht waarin uw visie op klantrelaties weerspiegelt.