WERKWIJZE

Alles communiceert. De wijze waarop we bewegen en waar we gezien (willen) worden.

Waar het om gaat, is of de boodschap overkomt. Bij de juiste mensen. Of de beoogde doelgroepen, medewerkers, relaties en overige stakeholders zich kunnen vinden in uw profiel en de gebruikte symboliek, toon, naam, kleur, stijl, smaak, media en middelen.

Succesvolle merkcommunicatie is consequent en onderscheidend ten opzichte van andere aanbieders. De boodschap appelleert aan functionele, psychologische of symbolische waarden. In de vrijetijdssector worden deze waarden visueel en auditief vertaald in de verschillende speerpunten waarop communicatie berust; respectievelijk het product, de consument en het merk. De keuze voor één van deze, is gevolg van het afwegingsproces tussen communicatiedoel, -inhoud en –vorm.

Die samenhang wordt in het neven model schematisch weergegeven en komt aan bod in de workshops huisstijl en copywrite