Moer Marketing promoot de moerstaal. Communicatie uit het hart van organisaties.

Waarom? Omdat de consument zich uitstekend laat informeren, staat hij kritisch tegenover elke vorm van merkcommunicatie. Hij wenst waar voor zijn geld en niet alleen in economische zin. Van de producent verwacht hij openheid en (opr)echtheid. Het ware gezicht te zien. Inspelen op die wensen en verwachtingen van consumenten heeft weinig kans van slagen als de aanbieder geen eenduidig beeld heeft van de eigen identiteit en kracht.

Moer Marketing stimuleert organisaties in de bewustwording van hun eigenheid en helpt de oorspronkelijkheid (‘oer’) en visie om te zetten in moerstaal. Communicatie vanuit het hart, ‘natuurlijk’ en intuïtief … die smaak geeft en koers zet.